Hoeveel plaatsen heten Matena in Zambia?

 

Hoeveel plaatsen in Zambia heten Matena?

Er is één plaats met de naam Matena in Zambia.

Locatie Matena:
Plaatsen

Katota (6)
Mwenda (6)
Tambala (5)
Kakoma (5)
Mwanza (5)
Chikumbi (5)
Kabanga (5)
Monga (5)
Mwemba (5)
Mulilo (5)
Katumba (4)
Momba (4)
Kazembe (4)
Kalunga (4)
Mambo (4)
Fundi (4)
Mateyo (4)
Mushili (4)
Ngoma (4)
Choma (4)
Kalima (4)
Kaula (4)
Mumba (4)
Mutanda (4)
Chiwala (4)
Kabwe (4)
Kapandula (4)
Mulamba (4)
Kasenga (4)
Kataba (4)