Hoeveel plaatsen heten Mali Dol in Slovenië?

 

Hoeveel plaatsen in Slovenië heten Mali Dol?

Er bestaan 2 plaatsen met de naam Mali Dol in Slovenië.

Locatie Mali Dol: