Hoeveel plaatsen heten Hei in Noord-Korea?

 

Hoeveel plaatsen in Noord-Korea heten Hei?

Er is één plaats met de naam Hei in Noord-Korea.

Locatie Hei:
Plaatsen

Sinhungni (13)
Kandong (12)
Sindong (11)
Chudong (11)
Kungol (11)
Sadong (11)
Tonggol (11)
Sangdong (11)
Saemal (11)
Sinhungdong (10)
Cholgol (10)
Wondong (10)
Chungni (10)
Yongsongni (10)
Samgori (10)
Sangni (10)
Angol (10)
Naedong (10)
Taedong (10)
Sinchon (10)
Yudong (10)
Nodong (10)
Namsandong (9)
Sangchon (9)
Changpyongni (9)
Sodong (9)
Yongpyongni (9)
Changdong (9)
Chiktong (9)
Taedongni (9)