Hoeveel plaatsen heten Empé in Congo-Brazzaville?

 

Hoeveel plaatsen in Congo-Brazzaville heten Empé?

Er is één plaats met de naam Empé in Congo-Brazzaville.

Locatie Empé:
Plaatsen

Mbaya (6)
Mbomo (5)
Kongo (4)
Yanga (4)
Mboma (4)
Nkoua (4)
Yama (4)
Lékana (4)
Mbaka (4)
Dzanga (4)
Kouni (3)
Mpe (3)
Ngolé (3)
Pangala (3)
Mbama (3)
Mboulou (3)
Okouma (3)
Otala (3)
Boka (3)
Kayes (3)
Manda (3)
Mpaka (3)
Oka (3)
Baya (3)
Dziba (3)
Madingou (3)
Bondo (3)
Impo (3)
Kibangou (3)
Kenge (3)