Hoeveel plaatsen heten Boma in Congo-Kinshasa?

 

Hoeveel plaatsen in Congo-Kinshasa heten Boma?

Er bestaan 6 plaatsen met de naam Boma in Congo-Kinshasa.

Plaatsen

Kasongo (20)
Gombe (18)
Kenge (16)
Mulamba (16)
Katanga (14)
Malela (14)
Mukoko (14)
Musenge (14)
Kamba (13)
Kanga (13)
Kalonda (13)
Kisanga (13)
Kabamba (12)
Kabongo (12)
Kasombo (12)
Matala (12)
Dumba (12)
Gandu (12)
Banga (12)
Yumbi (12)
Kumba (12)
Kalenga (12)
Tumba (12)
Kalunga (12)
Kole (11)
Tambwe (11)
Kama (11)
Katala (11)
Kikongo (11)
Lukala (11)