Hoeveel plaatsen heten Siah Sang in Afghanistan?

 

Hoeveel plaatsen in Afghanistan heten Siah Sang?

Er bestaan 15 plaatsen met de naam Siah Sang in Afghanistan.

Plaatsen

Nowabad (22)
Sra Kala (19)
Nawabad (18)
Karez (18)
Kariz (18)
Akhundkhel (17)
Khayrabad (17)
Kheyrabad (17)
Qal`ah-ye Now (16)
`Omar Khel (16)
Akhund Khel (16)
Srakala (16)
Kala (16)
Sheykhan (15)
Siah Sang (15)
Shorab (15)
Karezak (14)
Khairabad (14)
Surkhjoy (14)
Dewalak (14)
Navabad (14)
`Ali Khel (14)
Pitav (14)
Shaykhan (14)
Rabat (14)
Petaw (14)
Doab (14)
Chenar (14)
Karizak (14)
Bedak (14)